Hệ thống kho hàng

WHHệ thống kho của ICD Việt Nam tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về FIFO, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh, phòng chống côn trùng gây hại,....

 

 

 

ICDVN1

 

 

ICDVN2

 

ICDVN3

 

WH1

 

WH2